Den här webbplatsen använder cookies för att anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Solens fascinerande historia

En tidslinje över vetenskapliga händelser och upptäckter om solen

Denna historiska tidslinje presenterar en översikt över viktiga händelser och upptäckter som rör solen, dess rörelser och de fenomen som är förknippade med soluppgångar, solnedgångar och olika aspekter av solens inverkan på jorden. Från antikens vetenskapsmän till moderna rymdteknologier har mänsklighetens förståelse av solen utvecklats över tid. Tidslinjen inkluderar bidrag från framstående forskare som Aristoteles, Al-Battani, Johannes Kepler och många andra, vilka alla har gett oss insikter i solens betydelse för vårt klimat, vår atmosfär och vårt dagliga liv.
 • c:a 4900 f.Kr.

  Solobservatoriet Goseck i Tyskland, byggs av neolitiska bönder, vilket är ett av de äldsta kända solobservatorierna. Den är utformat för att övervaka solens rörelse och för att bestämma tidpunkterna för solstånd och dagjämningar.
  Source: Wikipedia
 • c:a 3200 f.Kr.

  Newgrange, en neolitisk gravhög i Irland, har en gång konstruerad för att fånga solens första ljusstrålar vid vintersolståndet. Denna unika design upplyser gravkammaren inuti och visar på de forntida människornas djupa förståelse för astronomi och solens rörelser.
  Source: Wikipedia
 • c:a 3000 f.Kr.

  Antika egyptierna såg solguden Ra som alltings skapare och källan till liv. Deras solkult och riter speglade solens betydelse i deras vardag och tro.

  Stonehenge, ett prehistoriskt monument i England, byggs med en riktning som sammanfaller med soluppgången vid sommarsolståndet och solnedgången vid vintersolståndet.
  Source: Wikipedia
 • c:a 1800 f.Kr

  Himmelsskivan i Nebra, en bronsåldersartefakt från Tyskland, avbildar en soluppgång eller solnedgång tillsammans med månen och stjärnor. Skivan anses vara en av de tidigaste kända avbildningarna av astronomiska fenomen.
  Source: Wikipedia
 • c:a 1500 f.Kr.

  Egyptierna bygger soltempel som är orienterade för att rikta solljuset mot en helig plats inuti templet vid soluppgången på vissa årsdagar eller solnedgången på vissa årsdagar.
 • 490-talet f.Kr.

  Den grekiske filosofen Parmenides skriver en filosofisk text, "Om naturen", där han beskriver solens rörelse som en resa från öst till väst över himlavalvet, vilket ger upphov till soluppgångar och solnedgångar.
  Source: Wikipedia
 • 400-talet f.Kr.

  Filosofen Anaxagoras utmanar tidens uppfattning genom att föreslå att solen är en glödande sten och inte en gud. Detta banbrytande synsätt markerade en viktig förändring i hur människor betraktade solen och dess natur.
  Source: Wikipedia
 • c:a 350 f.Kr.

  Den grekiske filosofen Aristoteles beskriver i sitt verk Meteorologica hur ljus kan brytas av iskristaller i atmosfären, vilket skapar olika typer av halo-fenomen, inklusive vädersol. Han observerar också att gryning och skymning är tider då stjärnor först syns eller försvinner på himlavalvet och dessa observationer leder till hans teori om jordens sfäriska form.
  Source: Wikipedia
 • c:a 300 f.Kr.

  De kinesiska astronomerna Shi Shen och Gan De skapar en stjärnkatalog utför noggranna observationer av solen, månen och stjärnorna. Deras arbete bidrar avsevärt till utvecklingen av kinesisk astronomi.
  Source: Wikipedia

  Det förhistoriska solobservatoriet Chankillo i Peru, som byggdes runt 300 f.Kr., används för att följa solens rörelse över året. Platsens rad av torn längs en kulle möjliggör observationer av soluppgångar och solnedgångar, vilka flyttar sig längs tornraden under året, vilket hjälper invånarna att följa årstiderna och förstå jordens och solens rörelser i förhållande till varandra.
  Source: Wikipedia
 • ca 250-talet f.Kr.

  Aristarchos från Samos (ca 310–230 f.Kr.) var en forntida grekisk astronom och matematiker som presenterade den första kända heliocentriska modellen. I denna modell placerades solen i centrum av det kända universum, med jorden som kretsar kring solen en gång om året och roterar kring sin egen axel en gång om dagen. Han var även känd för sina beräkningar av månens och solens storlek, vilket ytterligare bidrog till förståelsen av vårt solsystem.
  Source: Wikipedia
 • 200-talet f.Kr.

  Den grekiske astronomen och matematikern Hipparchus utvecklar begreppet kulmination, en händelse när en himlakropp når sin högsta punkt på himlavalvet sett från en viss plats på jorden.
  Source: Wikipedia
 • 46 f.Kr.

  Julius Caesar inför den julianska kalendern, baserad på solens rörelse och en genomsnittlig solårslängd på 365,25 dagar. Kalendern förbättrar tidhållningen och ersätter den tidigare romerska kalendern, vilket leder till en mer korrekt och enhetlig datering av händelser och festivaler i det romerska riket.
  Source: Wikipedia
 • c:a 140 e.Kr.

  Den grekisk-egyptisk astronom, matematiker och geograf Klaudios Ptolemaios, utvecklade den geocentriska modellen där jorden ligger i centrum av universum och alla himlakroppar, inklusive solen, kretsar kring jorden. Hans huvudverk, Almagest, som publicerades ungefär år 140 e. Kr., blev en grundläggande text inom astronomi och påverkade den vetenskapliga världen i över tusen år. Trots att hans geocentriska modell senare skulle ersättas av Kopernikus heliocentriska teori, var Ptolemaios bidrag av stor betydelse för utvecklingen av astronomin.
  Source: Wikipedia
 • 325

  På Konciliet i Nicaea fastställs den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen som datum för påskfirandet. Denna metod för att bestämma påsken kopplar samman solens och månens rörelser med kyrkans viktigaste högtid. Beslutet underlättade enhetlighet i firandet och visar hur människans förståelse av himlakropparnas rörelser påverkade även religiösa traditioner och ceremonier.
  Source: Wikipedia
 • ca 793–1066 e.Kr.

  Vikingar från Skandinavien, kända för sina sjöfärder och upptäcktsresor, upplever fenomenet midnattssol när de når och bosätter sig i norra delarna av Skandinavien och Island.
 • 800-talet

  Den persisk astronom och matematiker Al-Battani (c:a 858-929), utförde noggranna observationer av solen, stjärnor och planeter under den islamiska guldåldern. Han skapade tabeller för att förutsäga sol- och månförmörkelser samt grynings- och skymningstider. Han beräknade solårets längd till 365 dagar, 5 timmar och 46 minuter, alltså endast några minuter för kort. Al-Battanis arbete, "Kitab az-Zij", blev en viktig kunskapskälla för senare astronomer och påverkade både den islamiska världen och Europa.
  Source: Wikipedia
 • 1000-talet

  Den persiske vetenskapsmannen Omar Khayyam (1048-1131), en persisk matematiker, astronom och poet, utvecklade en solkalender kallad Jalal-kalendern, som var mer exat än den julianska kalendern och förfinades senare till den nuvarande persiska kalendern. Khayyam utförde även noggranna observationer av solen och utvecklade metoder för att beräkna solens position och rörelser, vilket förbättrade tidhållning och astronomiska förutsägelser.
  Source: Wikipedia
 • 1021

  Den persiske vetenskapsmannen och astronomen Alhazen beskriver atmosfärisk brytning som orsaken till att gryning och skymning kan upplevas även när solen är under horisonten i sitt verk "Kitab al-Manazir" (Boken om optik). Boken blev en grundläggande text inom optik och påverkade forskare och filosofer i flera hundra år efter dess publicering.
  Source: Wikipedia
 • 1200-talet

  Den engelske filosofen och vetenskapsmannen Roger Bacon (1214-1294) studerar solens ljus och dess påverkan på synen, samt utforskar användningen av speglar och linser för att koncentrera solstrålning. Detta avhandlades i hans mest kända verk, Opus Maius. Han uppfann även förstoringsglaset, vilket ledde till att även glasögon såg dagens ljus.
  Source: Wikipedia
 • 1250-talet

  Den persiske astronomen och matematikern Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274), skapade Tusi-par (Tusi-kopplet), en matematisk teknik för att beskriva cirkulära rörelser, vilket förbättrar Ptolemaios geocentriska modell. Tusi var också chef för det berömda Maragha-observatoriet, där han och hans kollegor observerade och analyserade solen, månen och planeterna, vilket ledde till utvecklingen av hans viktiga verk, Zij-i Ilkhani. Genom sina studier kunde han förutse soluppgångar och solnedgångar baserat på jordens och solens positioner samt förutsäga solförmörkelser.
  Source: Wikipedia
 • 1543

  Den polska astronom och matematiker Nicolaus Copernicus (1473-1543), utvecklar den heliocentriska modellen av solsystemet och ersätter Ptolemaios geocentriska modell. Hans arbete, "De revolutionibus orbium coelestium," publiceras strax före hans död 1543 och inleder en vetenskaplig revolution.
  Source: Wikipedia
 • 1550

  Den tyske astronomen Erasmus Reinhold publicerar Prutenic Tables, en uppdaterad stjärnkatalog och astronomisk almanacka som förbättrar förutsägelser av solstånd och dagjämningar.
  Source: Wikipedia
 • 1609

  Johannes Kepler (1571-1630) publicerade sitt verk "Astronomia Nova" år 1609, där han presenterade sina två första lagar om planetrörelser. Keplers första lag beskriver att planeternas banor runt solen är elliptiska snarare än cirkulära, med solen i en av ellipsens brännpunkter. Detta ledde till att han introducerade begreppen perihelium och aphelium, som refererar till de punkter i en planets bana då den är närmast respektive längst bort från solen.

  Keplers andra lag, eller arealagen, fastslår att en planet sveper över samma yta under samma tidsintervall under sin bana runt solen. Det innebär att en planet rör sig snabbare när den är närmare solen (vid perihelium) och långsammare när den är längre bort (vid aphelium). Keplers lagar förändrade synen på solsystemet och lade grunden för Isaac Newtons teorier om gravitation och rörelse.
  Source: Wikipedia
 • 1610

  Galileo Galilei observerar solfläckar genom sitt teleskop och ger ytterligare bevis för att solen inte är perfekt och oföränderlig.
  Source: Wikipedia
 • 1665

  Den nederländske vetenskapsmannen Christiaan Huygens upptäcker och beskriver solfläckar i detalj samt deras rotation, vilket bidrar till förståelsen av solens aktivitet och struktur.
  Source: Wikipedia
 • 1666

  Den engelsk fysiker och matematiker Isaac Newton, upptäcker att solens ljus kan delas upp i ett spektrum av olika färger med hjälp av ett prisma. Genom sina experiment visar han att vitt ljus är en blandning av alla färger och att dessa färger kan återkombineras för att återskapa vitt ljus. Newtons arbete med ljus och färg spektrum revolutionerar förståelsen av ljusets natur och blir grundläggande för utvecklingen av optik och fysik.
  Source: Wikipedia
 • 1671

  Den franske astronomen Jean Picard utför noggranna observationer av solens rörelse över horisonten, gryning och skymning. Han mäter exakt solens diameter och upptäcker att dessa perioder varar längre vid högre latituder på grund av jordens lutning. Dessa insikter förbättrar förutsägelser av soluppgångar och solnedgångar.
  Source: Wikipedia
 • 1715

  Den engelske astronomen Edmond Halley förklarar aftonrodnad som resultatet av solljus som passerar genom jordens atmosfär vid låga vinklar och bryts, vilket ger upphov till de röda och orangea färgerna. Halley använder även sina observationer av en solförmörkelse för att förbättra kartläggningen av solens korona och för att fastställa solsystemets skala mer exakt. Halleys komet, en av de mest kända periodiska kometerna, är uppkallad efter honom på grund av hans betydande bidrag till astronomin.
  Source: Wikipedia
 • 1761

  Mikhail Lomonosov, en rysk vetenskapsman, observerar Venus passera framför solen och drar slutsatsen att Venus har en atmosfär på grund av hur ljuset böjs när planeten passerar solen.
  Source: Wikipedia
 • 1769

  Charles Messier upptäcker solfläckar som synkroniserar med planeten Merkurius passage över solskivan.
  Source: Wikipedia
 • 1772

  Den tyska astronomen Johann Daniel Titius och den svenska astronomen Johan Elert Bode utvecklar Titius-Bodes lag, en empirisk regel som beskriver planeternas avstånd från solen.
  Source: Wikipedia
 • 1783

  Den schweizisk naturforskare Horace-Bénédict de Saussure observerar och beskriver alpglöd, ett meteorologiskt fenomen där bergstoppar och moln i höga höjder färgas röda vid soluppgång och solnedgång.
  Source: Wikipedia
 • 1792

  Den amerikanske astronomen Benjamin Banneker, som var självlärd och en framstående afroamerikansk intellektuell, publicerar en almanacka som innehåller soluppgångs- och solnedgångstider för olika städer i USA. Bannekers almanacka, som publicerades mellan 1792 och 1797, var mycket populär och användes av både bönder och sjöfarare för att navigera och planera sina dagliga aktiviteter baserat på solens position och rörelse.
  Source: Wikipedia
 • 1799-1825

  Den franske matematikern Pierre Simon Laplace, publiserade i sitt verk "Traité de Mécanique Céleste" (1799-1825), en matematisk modell för att förklara atmosfärisk brytning och dess effekter på gryning och skymning. I modellen förklarade Laplace ljusets väg genom jordens atmosfär och hur den påverkas av densitetsskillnader och temperaturvariationer, vilket resulterar i brytning. Denna brytning förklarar varför gryning och skymning varar längre än förväntat baserat på en enkel geometrisk modell av jorden och solen.

  Laplaces arbete inom detta område lade grunden för senare forskning kring atmosfärisk brytning och dess effekter på synligheten av himlakroppar vid gryning och skymning.
  Source: Wikipedia
 • 1801

  William Herschel, en tysk-brittisk astronom, upptäcker infrarött ljus genom att studera solens spektrum. Hans upptäckt av denna tidigare okända form av elektromagnetisk strålning utvidgar vår förståelse av solens energiutgivning.
  Source: Wikipedia
 • 1838

  Friedrich Wilhelm Bessel, en tysk astronom, utför de första noggranna mätningarna av solens avstånd från jorden med hjälp av parallaxmetoden. Hans beräkningar fastställer solens avstånd till cirka 150 miljoner kilometer (93 miljoner miles).
  Source: Wikipedia
 • 1843

  Den tysk amatörastronom Heinrich Schwabe, upptäcker solfläckscykeln, en periodisk variation i antalet solfläckar som varar cirka 11 år. Schwabes banbrytande arbete, som utfördes under 1840-talet, gav en grundläggande förståelse av solens magnetiska aktivitet och dess inverkan på jordens klimat och rymdväder. Hans forskning ledde också till ytterligare studier av solfläckar, solstormar och deras relation till geomagnetiska störningar på jorden.
  Source: Wikipedia
 • 1859

  Den brittiska astronomen Richard Carrington, observerade 1859 en solfläck som gav upphov till en kraftig solstorm, känd som Carrington-händelsen. Denna solstorm orsakade omfattande geomagnetiska störningar på jorden, som påverkade telegrafsystemet och skapade spektakulära norrsken. Carringtons observationer bidrog till en ökad förståelse av sambandet mellan solaktivitet och dess påverkan på jordens magnetfält och teknologi.
  Source: Wikipedia
 • 1860

  Den engelske astronomen George Biddell Airy, organiserade flera expeditioner för att observera solförmörkelser, särskilt den 18 juli 1860. Hans arbete ökade förståelsen för solkoronan och ledde till förbättrade metoder för att förutsäga och observera solförmörkelser. Utöver sitt arbete med solförmörkelser var Airy också inblandad i att förbättra noggrannheten i astronomiska observationer och att förstå jordens rörelser i förhållande till solen och andra himlakroppar.
  Source: Wikipedia
 • 1865

  Den amerikanske astronomen och uppfinnaren Samuel Pierpont Langley utvecklar begreppet solar noon, den tidpunkt då solen står som högst på himlen och kastar den kortaste skuggan på en viss plats. Han utvecklade även bolometern, ett instrument som mäter elektromagnetisk strålning, inklusive solstrålning, med mycket hög känslighet och noggrannhet. Han använde denna uppfinning för att studera solens energiutstrålning och upptäckte att det fanns variationer i solens strålning beroende på dess olika spektrallinjer.
  Source: Wikipedia
 • 1868

  Pierre Janssen och Joseph Norman Lockyer observerar solens spektrum under en solförmörkelse och upptäcker ett tidigare okänt grundämne, helium. Detta banbrytande fynd visar att solen består av andra element än väte och revolutionerar förståelsen av solens kemiska sammansättning.
  Source: Wikipedia
 • 1870-talet

  Rayleigh-spridningen upptäcktes och beskrevs av den brittiske fysikern och matematikern Lord Rayleigh, vars fullständiga namn var John William Strutt, 3:e baron Rayleigh. Lord Rayleigh beskrev fenomenet i början av 1870-talet och gav en matematisk förklaring till varför himlen är blå och varför solnedgångar och soluppgångar är röda eller orangea. Rayleigh-spridningen är uppkallad efter honom till hans ära och hans arbete inom optik och atmosfärisk fysik.
  Source: Wikipedia
 • 1890-talet

  Den engelske astronomen Edward Walter Maunder observerar en period med låg solaktivitet mellan 1645 och 1715, som senare blir känd som Maunderminimum. Denna period sammanfaller med en kallare klimatperiod på jorden känd som Lilla istiden.
  Source: Wikipedia
 • 1897

  Den tyske matematikern, astronomen och meteorologen Julius von Hann beskriver Venus bälte och dess koppling till jordens atmosfär och solnedgångar i sitt verk "Handbuch der Klimatologie". Hann är en av grundarna av modern meteorologi och utforskar en rad atmosfäriska fenomen.
  Source: Wikipedia
 • 1907

  Den norske upptäcktsresanden Roald Amundsen når Sydpolen och upplever midnattssolen på den södra hemisfären.
  Source: Wikipedia
 • 1908

  Den framstående amerikansk astronom George Ellery, upptäcker solens magnetfält 1908 genom att använda ett instrument kallat spektroskop. Hale observerade Zeeman-effekten, där ljusets spektrallinjer delas upp på grund av närvaron av ett magnetfält, vilket tillät honom att dra slutsatsen att solfläckar är kopplade till starka magnetiska områden på solens yta. Detta banbrytande arbete ledde till en bättre förståelse av solens dynamik och dess inverkan på rymdvädret.
  Source: Wikipedia
 • 1919

  Den brittiske astronomen Arthur Eddington utför observationer av en solförmörkelse och bekräftar Albert Einsteins allmänna relativitetsteori genom att mäta hur solens gravitation böjer ljuset från en bakomliggande stjärna.
  Source: Wikipedia
 • 1920

  Den brittiska astrofysikern Arthur Eddington, föreslår att solens energi kommer från kärnfusion, en process där atomkärnor smälter samman och frigör enorma mängder energi. Eddingtons teori bygger på hans studier av stjärnors struktur och utveckling. Han förstår att solen måste ha en energikälla som kan förklara dess långa livslängd och konstanta ljusstyrka, och han drar slutsatsen att kärnfusion av väte till helium är den mest sannolika källan till solens energiproduktion. Denna banbrytande insikt blir grunden för vår moderna förståelse av stjärnors livscykel och energiprocesser.
  Source: Wikipedia
 • 1946

  Willard Libby utvecklar radiokoldatering (kol-14-datering), en revolutionerande teknik som daterar organiska material genom att mäta förhållandet mellan kol-14 och kol-12. Metoden är beroende av solens kosmiska strålar som skapar kol-14 i jordens atmosfär.
  Source: Wikipedia
 • 1958

  Eugene Parker förutser existensen av solvinden, en kontinuerlig ström av partiklar, främst elektroner och protoner, som strömmar ut från solen och rör sig genom solsystemet. Parker visade att solvinden är en naturlig konsekvens av solens koronas höga temperatur och dess inverkan på det omgivande magnetfältet, vilket förklarar dess enorma hastigheter och variationer i styrka.
  Source: Wikipedia
 • 1960

  Första framgångsrika lanseringen av en solsatellit, NASA:s Pioneer 5.Första framgångsrika lanseringen av en solsatellit sker när NASA:s Pioneer 5 skickas upp i rymden. Uppdraget, som genomfördes i mars 1960, syftade till att studera solvinden, magnetfältet och strålningen i rymden mellan jorden och Venus. Data från Pioneer 5 bidrog till en bättre förståelse av solsystemets dynamik och lade grunden för framtida solforskningssatelliter.
  Source: Wikipedia
 • 1967

  Hans Bethe får Nobelpriset i fysik för sitt arbete på teorin för solens energiproduktion genom kärnfusion, vilket förklarar hur solen omvandlar väte till helium och frigör energi i processen.
  Source: Wikipedia
 • 1973

  Skylab, USA:s första rymdstation, lanseras 1973 och innehåller den avancerade Apollo-teleskopmonteringen för solobservationer. Astronauter ombord på Skylab studerar solens aktivitet, solfläckar och korona i detalj, vilket ger forskare ny och värdefull information om solens beteende och dess påverkan på jorden. Dessa observationer hjälper till att öka förståelsen av solens dynamik och dess inverkan på rymdvädret.
  Source: Wikipedia
 • 1976

  Den amerikanske astronomen John A. Eddy identifierar Maunderminimum, en period med låg solaktivitet mellan 1645 och 1715, och dess koppling till klimatförändringar på jorden. Under sin karriär studerade Eddy solfläckar, solcykler och solaktivitetens påverkan på jordens klimat. Hans forskning och insatser inom solvetenskapen har haft en bestående inverkan på området och på vår förståelse av solen och dess förhållande till jorden.
  Source: Wikipedia
 • 1990

  Ulysses rymdsond skjuts upp för att studera solen från en polär bana, vilket ger forskare en unik möjlighet att observera solens polområden och förstå solvindens dynamik och solens magnetfält. Genom att samla data från dessa tidigare outforskade regioner bidrar Ulysses till en mer komplett bild av solens beteende och dess påverkan på rymdvädret och jordens magnetosfär. Ulysses var ett samarbetsprojekt mellan NASA och Europeiska rymdorganisationen (ESA).
  Source: Wikipedia
 • 1991

  Den amerikanske astronomen Jean Meeus är känd för sina noggranna beräkningar av astronomiska fenomen, inklusive soluppgångs- och solnedgångstider. Hans arbete har varit grundläggande för att förstå jordens rörelser och deras effekter på soluppgångar, solnedgångar och andra astronomiska händelser. År 1991 publicera han en bok med titeln "Astronomical Algorithms" som beskriver en mängd algoritmer och formler för att beräkna astronomiska fenomen, inklusive soluppgång och solnedgång. Dessa algoritmer tar hänsyn till jordens sfäriska form och atmosfäriska brytning.
  Source: Wikipedia
 • 1995

  SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) skjuts upp för att studera solens inre struktur, yta, atmosfär och solvind. Detta samarbetsprojekt mellan ESA och NASA ger oss nya insikter om solens dynamik och solstormar.
  Source: Wikipedia
 • 2000-talet

  Tekniska framsteg, såsom smartphones och GPS, gör det enkelt för människor att hitta soluppgångs- och solnedgångstider för sina specifika platser och för olika datum.
 • 2006

  Hinode (Solar-B), en japansk rymdteleskop, skjuts upp för att studera solens magnetfält och ytfenomen som solfläckar och solfläckarutbrott. Med dess avancerade instrument och högupplösta bilder hjälper Hinode forskare att bättre förstå mekanismerna bakom solaktiviteten och dess påverkan på jordens atmosfär och rymdväder. Teleskopet är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Japans rymdforskningsorgan (JAXA), NASA och Storbritanniens rymd- och klimatforskningsprogram (UKSA).
  Source: Wikipedia
 • 2008

  NASA:s STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) skjuts upp och ger oss för första gången 3D-bilder av solen, vilket hjälper forskare att förstå hur solstormar och koronamassutkastningar (CME) utvecklas och påverkar rymdvädret. STEREO består av två identiska rymdfarkoster som befinner sig i banor runt solen, vilka tillsammans ger en unik stereoskopisk vy av solen och dess aktivitet. Denna banbrytande teknik ger värdefull information om solens dynamik och hjälper forskare att förbättra prognoser för rymdväder, inklusive de potentiella effekterna av CME på jorden.
  Source: Wikipedia
 • 2010

  NASA:s Solar Dynamics Observatory (SDO) skjuts upp och ger oss detaljerade, högupplösta bilder av solen och dess aktivitet, vilket hjälper forskare att förstå solens inverkan på jorden och rymdvädret.
  Source: Wikipedia
 • 2013

  Europeiska rymdorganisationens (ESA) rymdsond Gaia skjuts upp för att kartlägga vår galax, inklusive solens position och rörelse i förhållande till andra stjärnor. Gaia skapar en detaljerad tredimensionell karta över Vintergatan genom att mäta avstånd, positioner och rörelser för över en miljard stjärnor. Denna omfattande katalog ger forskarna ny och värdefull information om solens plats i galaxen samt dess interaktioner med omgivande stjärnor, vilket bidrar till att öka förståelsen för galaxens struktur och utveckling.
  Source: Wikipedia
 • 2018

  NASA:s Parker Solar Probe skjuts upp för att utforska solens korona, den yttersta delen av solens atmosfär. Det blir det närmaste rymdfarkosten har kommit solen och samlar värdefull information om solens struktur och energi.
  Source: Wikipedia
 • 2020

  Europeiska rymdorganisationens (ESA) Solar Orbiter skjuts upp för att studera solens korona, solvind och magnetfält. Dessutom kommer den att ge oss för första gången detaljerade bilder av solens poler.
  Source: Wikipedia